My default image

Dąbrowa Górnicza

Tydzień bezpłatnych szkoleń w WSB

 Powrót do głównej
 Powrót do głównej

Tydzień bezpłatnych szkoleń w WSB


W sumie ponad 40 kursów i szkoleń, 32 ekspertów w 5 miastach i 2 województwach przez 9 dni. A wszystko bezpłatnie. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej organizuje po raz kolejny Tydzień Bezpłatnych Szkoleń, który odbędzie się w dniach 16-24 września 2017 r. Jednym z wykładowców będzie dr Mateusz Grzesiak, znany trener rozwoju osobistego, który poprowadzi szkolenie p.t. „Nowoczesny lider – zmiany w koncepcie przywództwa”.

Tydzień bezpłatnych szkoleń w WSB

Szkolenia zostaną zrealizowane w Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Olkuszu i Żywcu. Będą one dotyczyły m.in. zarządzaniu projektami, logistyki, transportu szynowego, kryminalistyki, zmian w prawie, przetwarzania danych osobowych, fizykoterapii, oświaty i handlu.

- Rynek edukacji i pracy docenia oraz promuje wysokie kwalifikacje, stwarzając ambitnym i twórczym szerokie możliwości rozwoju. Na tym rynku każdy z nas ma równe szanse - warunkiem rozwoju jest jednak chęć, inicjatywa, wysiłek. Wszyscy jesteśmy pracownikami wiedzy i funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy. Powinniśmy pamiętać o tym, że w XXI wieku odpowiedzialność za kształtowanie i przebieg własnej kariery zostaje przeniesiona z organizacji na pracownika. Temu ma służyć Tydzień Otwartych Szkoleń – mówi prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB.
 
Wydarzeniu towarzyszy konferencja poświęcona turkusowemu zarządzaniu (jest to sposób zarządzania organizacją oparty na pracy zespołowej, nie na hierarchicznej strukturze kierowniczej) zatytułowana „Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości”, której głównym prelegentem jest prof. Andrzej Blikle. Odbędzie się ona w WSB w poniedziałek 18 września, podobne konferencje zaplanowano również we Wrocławiu i Warszawie.
Oferowane kursy i szkolenia w ramach Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń są częścią oferty edukacyjnej WSB – w jej skład wchodzi ponad 100 kierunków studiów podyplomowych oraz 15 kierunków i około 70 specjalności na studiach I i II stopnia, a także studiach doktoranckich.
 
Uczestnicy bezpłatnych szkoleń otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowe informacje (i formularze zgłoszeniowe) na stronie internetowej: wsb.edu.pl/tbs. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
mat. prasowe WSB

Komentarze


Pozostałe

Zobacz więcej